НСИ беше домакин на обучение в областта на статистиката на туризма

В периода 27 - 28 февруари 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на двудневно обучение, в което експерти от отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения“ запознаха колегите си от Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония с българския опит в областта на статистиката на туризма.

Посещението с учебна цел е организирано в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ 2015 (IPA 2015) на Европейската комисия с бенефициенти страните от Западните Балкани и Турция.

Основните теми, разгледани и дискутирани по време на работното посещение, бяха следните:

• Планиране на статистическите изследвания в областта на туризма в бившата югославска република Македония - методология и инструментариум, методи за събиране на данните, проектиране на извадките, публикуване на данните от статистическите изследвания, предоставяне на данните на Евростат;

• Доклади за качеството на статистическите данни в областта на туризма;

• Представяне на Информационна система „Туризъм“ - цели, структура, обработка на данните.

Посещението допринесе за затвърждаване на добрите отношения между двете статистически служби и е предпоставка за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между тях.