НСИ спечели награда в конкурса „ИТ проект на годината“

Националният статистически институт (НСИ) е носител на приза „ИТ проект на годината“ в конкурса за постижения в областта на информационните и комуникационните технологии за 2017 година. На традиционната церемония председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков връчи на заместник-председателя на НСИ д-р Богдан Богданов наградата в категорията „Централна администрация“ за реализацията на проект „Изграждане на информационна система „Макроикономическа статистика - Финансова статистика и нефинансови национални сметки“.

„Публичният сектор има капацитет и може да постига резултати в е-управлението със значим обществен ефект. Постижението на екипа на НСИ и на неговите партньори заслужава висока оценка, защото отразява новия подход в мисленето за електронното управление - очакваните ползи от реализацията на проекта са свързани не само с конкретната институция, но реално с целия публичен сектор и с нуждите на бизнеса“, коментира Атанас Темелков.

Според председателя на ДАЕУ проектът е демонстрация на основните преимущества на всяко работещо решение в областта на електронното управление - по-голяма ефективност на работните процеси, по-малко време за предоставяне на услугата, съвместимост на решенията и надеждност на резултатите.

Ежегодният конкурс на специализираното издание „Computerworld” популяризира опита в изграждането на информационни решения на институциите и фирмите в България. За участие в 14-ото издание на конкурса бяха регистрирани 25 проекта, класирани в 9 категории, сред които образователни институции; здравеопазване и фармацевтика; телекомуникационни и комунални услуги; финансов сектор и други.