Мариана Коцева е новият генерален директор на Евростат

Европейската комисия назначи Мариана Коцева за генерален директор на Евростат на 21 февруари 2018 година. Тя е първият българин генерален директор на Европейската комисия, но и първата жена, която застава начело на Евростат.

Г-жа Коцева е изпълняваща длъжността генерален директор на Евростат от 1 януари 2017 година. Тя постъпва в Евростат като специален съветник през 2012 г. и става заместник генерален директор през 2014 година.

Преди да се присъедини към Европейската комисия, Мариана Коцева беше последователно главен секретар и председател на Националния статистически институт.

Г-жа Коцева заема редица консултантски позиции на високо ниво в български и чуждестранни администрации и ръководи международни проекти на ООН и Световната банка.

Г-жа Коцева има магистърска степен по икономика и докторска степен по статистика и иконометрия. Доцент е по статистика в Университета за национално и световно стопанство в София.