Изпълнението на Стратегията за развитие на Националната статистическа система се удължава до 2020 година

Днес, 7 февруари 2018 г., на свое редовно заседание Министерският съвет прие актуализация на Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България и удължи нейното действие до 2020 година.

Стратегията отразява националните и европейските потребности и е съобразена с приоритетите, заложени в Европейската статистическа програма (ЕСП) за периода 2013 - 2017 година. Решението отговаря на новоприетия Регламент (ЕС) № 2017/195, с който срокът на действие на ЕСП се удължава до 2020 година.

Синхронизирането на Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България с Многогодишната статистическа програма на Европейския съюз гарантира изпълнението на стратегическите приоритети на ЕС в сферата на събирането и обработката на статистическата информация. Осигурява се по-бързото и навременно изготвяне на актуални статистически данни, както и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители.