НСИ ще представи доклад на Българското председателство на Комитета на Европейската статистическа система

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 36-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 8 февруари 2018 г. в Евростат, Люксембург.

По време на заседанието Цветарски, който председателства Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз, ще представи доклада на Българското председателство за актуалното състояние на отворените законодателни предложения в областта на статистиката. Освен това КЕСС ще даде становището си по редовния доклад за напредъка по изпълнението на „Визия 2020“ за Европейската статистическа система и се очаква да одобри пътната карта за умна статистика и Big Data. Комитетът също така ще избере темата на тазгодишната конференция на генералните директори на националните статистически институти на държавите в Европа, която ще се проведе в периода 10 - 11 октомври в Румъния.

Г-н Цветарски и г-жа Янчева ще участват също в семинар за отражението на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) върху европейската статистика с влизането му в сила на 25 май 2018 година.