527 ученици от България ще участват в първата европейска олимпиада по статистика

Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, са заявили желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Участниците от единайсетте европейски страни, в които ще се проведе състезанието са общо 6300, разпределени в 2366 отбора.

Според регламента на олимпиадата отборите са съставени най-много от трима ученика, но е позволено дори самостоятелно участие. Важно е всеки отбор да има учител ментор. 16 български ученици са изявили желание да се състезават сами.

Най-много отбори има в Русе като те са от 4 училища в града. Следват 25 отбора, съставени от 7 училища в София и изненадата е активността на учениците от Пазарджик, които са се обединили в 20 отбора от 3 училища. Най-много училища от един град са във Варна - общо 8.

Националният кръг на олимпиадата ще се проведе в два етапа. В първия етап, който започна на 29.01.2018 г. - отборите имат 14 дни за решаване на тестове и интерпретиране на статистически текст. Вторият етап, който ще продължи 20 дни, ще бъде време за анализ на статистически данни по предварително зададена тема.

В Европейския кръг ще участват само победителите от националния кръг във всяка държава, а те ще бъдат обявени в началото на април.

По време на Европейския кръг на състезанието отборите ще трябва с 2-минутен видеоклип да отговорят на въпроса: „Защо официалната статистика е важна за нашето общество?“