Радиото в България в числа

По случай 25 януари - Деня на Българското радио, НСИ представя статистически данни за радиоразпространението в България от 1939 г. до наши дни.