Проект „Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)“

Националният статистически институт стартира работата по проект „Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.002-2017.603.

Основните цели на проекта са свързани с подобряване на съвместимостта и качеството на информацията на националните статистически бизнес регистри (nSBR) и Еврогруп регистъра (EGR) на Евростат. Целта е да се предостави адекватна статистическа рамка за изготвяне на приложима и съвместима бизнес статистика на национално и европейско равнище.

Националният статистически институт ще участва в дейности, свързани с:

А. Обмен на данни: стандартизация и автоматизация на процеса по обмен на данни между националните статистически бизнес регистри и Еврогруп регистъра.

Б. Оценка на качеството на данните: оценка на изходните данни и подобряване на качеството на входните данни (Национален статистически бизнес регистър, Европейско профилиране, Еврогруп регистър).

Проектът e с продължителност 18 месеца и ще приключи в края на юни 2019 година.