България поема председателството на РГ „Статистика“ към Съвета на ЕС

На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, делегация от Националния статистически институт, водена от председателя Сергей Цветарски, ще участва в среща, на която настоящият председател на Работна група „Статистика“ и заместник-председател на статистическата служба на Естония г-жа Тууликки Силлайое ще предаде председателството на Съвета на Европейския съюз в областта на статистиката. В срещата ще участват и представители на статистическата служба на Австрия като партньори от триото председателства на Съвета на ЕС Естония - България - Австрия. От страна на Европейската комисия (Евростат) в събитието ще участва изпълняващият длъжността генерален директор на Евростат Мариана Коцева.

По време на срещата страните ще разгледат актуалното състояние на отворените законодателни предложения, които ще се обсъждат в РГ „Статистика“ към Съвета на ЕС по време на Българското председателство, като Естонското председателство ще информира останалите участници относно осъществения през последните шест месеца напредък по тях.

Националният статистически институт ще ръководи заседанията на РГ „Статистика“ към Съвета на ЕС по време на Българското председателство през първото полугодие на 2018 година. В момента Естония осъществява ротационното председателство от юли до декември 2017 г., а Австрия ще го поеме от България през втората половина на 2018 година.

За целите на Българското председателство в областта на статистиката е създаден специален уебсайт, на който е достъпна допълнителна информация относно отворените законодателни предложения и календара на събитията: www.nsi.bg/eu2018.