Успешно приключи изпълнението на туининг проекта в Азербайджан

Заключителна конференция по повод приключването на туининг проект „Подкрепа на Държавния статистически комитет за хармонизиране на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ се проведе на 24 ноември 2017 г. в Баку. В проекта Националният статистически институт на България участва като младши партньор, а водещ партньор беше Федералната статистическа служба на Германия. Продължителността на проекта беше 25 месеца (23 октомври 2015 - 27 ноември 2017 г.), а общата стойност - 1 178 763 евро.

Националният статистически институт беше представен от Сергей Цветарски, председател, д-р Богдан Богданов, заместник-председател, и Калина Казанджиева, директор на ТСБ - Югоизток. Взеха участие представители на всички страни, участващи в туининг проекта - Германия, България, Нидерландия, Чешката република, Словения, Хърватия и Латвия.

Националният статистически институт имаше ключова роля за постигане на целите на проекта чрез участието на своите 14 експерти, които работиха в управлението на проекта чрез участие в работата на Постоянния наблюдаващ комитет, както и в изпълнението на задачите по всички компоненти в 32 мисии. НСИ беше домакин на шест посещения  с цел обучение, включително и едно посещение на високо равнище. Ключова беше ролята и на постоянния туининг съветник в Баку Арслан Ахмедов, експерт от Националния статистически институт.

Председателят на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан Тахир Будагов представи подробна информация за изпълнението на туининг проекта и подчерта голямото му значение за развитието на официалната статистика в Република Азербайджан. Той подчерта, че целите по всичките пет компонента са постигнати и намират израз в подобряване на разпространението на статистическите данни чрез статистическа система за управление на качеството, изграждане на географска информационна система, привеждане на официалната статистика за доходите и условията на живот, на хората с увреждания и туризма в съответствие с европейските стандарти.

Тахир Будагов отбеляза, че проектът се оценява изключително високо от страна на Държавния статистически комитет на Азербайджан. Това изказване беше в съзвучие с изказването на посланика на ЕС в Азeрбайджан, че статистическите проекти са най-успешните не само в Азербайджан, но и в целия регион. Принос към проекта по отделните компоненти дадоха 35 краткосрочни експерти от Федералната статистическа служба на Германия и Националния статистически институт на България, както и от останалите партньори по проекта - статистическите офиси на Нидерландия, Чешката република, Словения, Хърватия и Латвия. От страна на Азербайджан в проекта са участвали 64 експерти, изпълнени са 37 експертни мисии в Баку и са реализирани 14 учебни посещения в държавите от ЕС.

Висока оценка за изпълнението на проекта дадоха и представителят от страна на Евростат Юрий Скаскевич и Ринго Раупах, представител на Германската федерална статистическа служба и ръководител на проекта на ЕС.

Приключилият туининг проект е втори в областта на статистиката с бенефициент Държавния статистически комитет на Република Азербайджан и е доказателство за успешното сътрудничество между държавите от ЕС и кавказката република, както и предпоставка за работа по бъдещи нови проекти.

Събитието беше уважено от министъра на икономическото развитие на Република Азербайджан Шахин Мустафайев,  председателя на Комитета за икономическа политика, промишленост и предприемачество към Парламента Зиад Самадзаде, както и от министъра на икономиката и на труда и социалната защита на населението Салим Муслумов. Присъстваха също и посланиците на ЕС в Азербайджан  Кестутис Янкаускас и на Германия Михаел Киндсграб, както и генералният директор на статистическата служба на Латвия Вилия Лапениене.