Проект „Подобряване на качеството на Наблюдението на работната сила“

Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на качеството на Наблюдението на работната сила”. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.003-2017.590.

Целта на проекта е да се подобри качеството на Наблюдението на работната сила и да се оцени ефектът върху величината и динамиката на данните от предстоящата промяна в методологията на наблюдение на работната сила поради въвеждане на  Рамков регламент за производство на статистика за лицата и домакинствата (Integrated European Social Statistics - IESS FR).

Проектът е с продължителност 24 месеца и приключва през септември 2019 година.