България, Австрия и Естония засилват сътрудничеството в рамките на председателството на Съвета на ЕС

В периода 30 - 31 октомври 2017 г. във Виена, Австрия, ще се проведе координационна среща на триото председателства на Съвета на Европейския съюз Естония - България - Австрия, по време на която председателят на НСИ Сергей Цветарски, заместник-председателят Диана Янчева и началникът на отдел „Международно сътрудничество“ Йорданка Анастасова ще обсъдят със своите колеги от статистическите служби на Австрия и Естония актуалното състояние на отворените законодателни актове в областта на статистиката. По време на срещата ще бъдат разгледани също така въпроси, свързани с общата организация на работата в рамките на председателството, координацията по осъществяването му между трите страни и определянето на главните насоки за действие през следващите месеци.

Националният статистически институт ще ръководи заседанията на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз по време на предстоящото Българско председателство на Съвета през първото полугодие на 2018 година. В момента Естония осъществява ротационното председателство от юли до декември 2017 г., а Австрия ще го поеме от България през втората половина на следващата година.