Международен семинар за председателството на Съвета на Европейския съюз се проведе в НСИ

Националният статистически институт беше домакин на международен семинар на тема „Европейската статистическа система - провеждане на председателството на Съвета в рамките на ЕСС“.

Лектори бяха Ким Волдби Педерсен и Яни Ериксен от статистическата служба на Дания, които са се специализирали в провеждане на курсове в държави членки, преди да поемат ротационното председателство на Съвета на ЕС. Последните два курса са проведени в Малта и Естония.

В семинара участваха екипът за председателството на НСИ, експерти от Министерството на земеделието, храните и горите, НАП и БНБ, председателят на статистическия офис на Румъния Тудорел Андрей, директорът на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ на румънската статистика, колеги от австрийската статистика, дирекция „Международни отношения“.

Целта на обучението беше участниците да се запознаят с подготовката и провеждането на заседанията, с институционалния и процедурния контекст като основа при председателството на Съвета на ЕС и при ръководене на работните групи. Във фокуса на вниманието бяха цялостният процес на председателството на Съвета на ЕС и предизвикателствата пред екипите.

Бяха проведени ролеви игри за председателстване на Съвета и ръководене на работни групи.

На 20 октомври - Европейския ден на статистиката, ръководителите на българската и румънската статистическа институция Сергей Цветарски и Тудорел Андрей засадиха дърво в парка „Владимир Заимов“ в присъствието на всички участници в семинара. В корените на дървото беше вградено послание към поколенията.

В посланието си Андрей посочи като изключително важно балканското и европейското сътрудничество.

Сергей Цветарски отбеляза, че неговият завет към бъдните поколения и желание е те да развиват статистическата наука и практика, стъпвайки върху стабилна основа, която се изгражда в момента.