Научнопрактическа конференция „Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

На 20 октомври 2017 г. по случай Европейския ден на статистиката и 80-годишнината от началото на обучението по статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, ще се проведе научнопрактическа конференция „Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения“. Научният форум е организиран от висшето училище в навечерието на неговия празник в партньорство с Националния статистически институт и отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, храните и горите.  

Обучението по статистика започва с включването на учебната дисциплина „Статистика“ в учебния план на занятията във Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“ - Свищов, приет с Решение на Академичния съвет през 1937 г., непосредствено след неговото създаване.

Конференцията е фокусирана върху две основни тематични направления, които отразяват традициите в обучението и научните изследвания по статистика, както и приложението на статистическите методи в икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.

Очакваните резултати в научно, образователно и професионално отношение се свързват с концентриране на усилията и творческия потенциал на представителите на статическата наука и практика за утвърждаване на нейната роля в ефективността на управлението на социалните и бизнес процесите с цел постигане на икономически растеж и социална стабилност.

Катедра „Математика и статистика“ към СА „Д. А. Ценов“ изразява благодарност на г-н Сергей Цветарски - председател на НСИ, и д-р Богдан Богданов - зам.-председател на НСИ, членове на програмния комитет на конференцията.

Допълнителна информация можете да получите на следния адрес: https://www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA