Успешно завърши курсът за обучение на млади статистици от шест страни

През 2017 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“ (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна). След проведения през миналата година курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“, на който присъстваха 12 млади статистици от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан, тази година географията на участващите страни беше разширена. В рамките на програма „Българска помощ за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България НСИ реализира проект за обучение на 24 млади статистици от шестте страни. Финансирането на курса беше изцяло със средства по Българската помощ за развитие.

Програмата на обучението беше разработена и изпълнена съвместно от Националния статистически институт и Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София.

В продължение на четири дни младите статистици имаха възможност да се запознаят с теорията на статистическите изследвания, представена от доц. Александър Найденов в Учебно-оздравителния  център на УНСС в с. Равда.

Останалите четири дни експерти от НСИ представиха своя опит в областта на практиката на статистическите изследвания в Учебно-квалификационния център  на НСИ в с. Сливек, област Ловеч. Гергана Маева, Светослава Филипович, Расим Рюстем, Жана Герон, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров и Галя Статева представиха своя опит в областта на краткосрочната и годишната бизнес статистика, статистиката на доходите и условията на живот, статистиката на труда, макроикономическата статистика и използването на алтернативни източници на данни  (Big Data). Разнообразието от теми и добрата подготовка на лекторите създадоха необходимата атмосфера за обучение и активно участие на младите  статистици.

В края на обучението беше проведен тест за оценяване. Всички участници се справиха отлично, като подготвиха кратки презентации с отговорите, представени по оригинален начин.

В края на заниманията се проведе кръгла маса, посветена на различни теми, представляващи интерес за младите статистици - Националната статистическа система на Република България,  доверието в официалната статистика, възможностите за кариерно развитие в статистическите офиси.

Курсът беше закрит от д-р Богдан Богданов, заместник-председател на НСИ, който връчи сертификати на всички участници, подписани от Ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев и от председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски. Д-р Богданов пожела успех на всички участници в курса в работата им като статистици, както и да бъдат удовлетворени, че работят в една интересна област, която предоставя много възможности за развитие.

Всички  участници благодариха за сърдечното посрещане и интересните лекции, както и за възможността да се запознаят с България при посещенията си в Несебър, Бургас, Ловеч, Троян, Велико Търново и София. Те оцениха високо предоставената им възможност както да обогатят своите знания, така и да открият красотата на българската природа и важни моменти от българската история. По време на курса всички участваха във фотоконкурс с направените по време на обучението снимки, в които по интересен начин представиха своите впечатления.