НСИ - партньор в международен проект за повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия

Националният статистически институт е партньор по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020) и е насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона.

Проектът стартира на 1.08.2017 г. и е с продължителност 24 месеца.

Целта на проекта е да се даде тласък на транснационалния иновационен капацитет на МСП и да се подпомогне създаването на устойчиви мрежови формации, включително иновационни клъстери с други МСП от Балкано-Средиземноморския регион, за да се споделят ноу-хау и да се разработят иновации чрез създаването на тристранни партньорства за обезпечаването на МСП със съответните данни, инструменти и системи.

Партньори по проекта са статистическите служби на България, Албания и бившата югославска република Македония, Националното сдружение на малкия и среден бизнес, Научно-технологичен парк на Крит при Фондация за научни изследвания и технологии - Гърция, Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Фондация за малките и средни предприятия - Скопие, бивша югославска република Македония, Агенция за регионално развитие на Фондация „Корче“, Албания; наблюдаващи партньори - Лаборатория за софтуерно инженерство и интернет технологии към Кипърския университет и Фонд за иновации и технологично развитие на бившата югославска република Македония. Водещ партньор е Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България.

Първата среща на партньорите по проекта се състоя на 3 октомври 2017 г. в гр. София, България. На срещата бяха представени и обсъдени правилата за работа и основните дейности по проекта. Националният статистически институт беше представен от членове на екипа по управление на проекта.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/36/.