НСИ активно развива сътрудничество с ОИСР

На 5 и 6 октомври 2017 г. в Париж, Франция, заместник-председателят на Националния статистически институт Диана Янчева ще участва в конференция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Ролята на официалната статистика в развиващото се общество на комуникации“. Събитието се организира под патронажа на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР с цел да се потърси отговор на предизвикателствата пред националните статистически служби в един бързо развиващ се свят и да се подпомогне разработването на нови комуникационни стратегии на националните статистики.

Участието на НСИ в конференцията се вписва в дългосрочната цел на Република България за пълноправно членство в ОИСР. Към настоящия момент НСИ развива задълбочено сътрудничество с организацията в областта на статистиката като представлява България в Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР, в който страната има статут на участник. Освен това България е изразила интерес за получаване на статут на асоцииран член на този комитет, както и за присъединяване към Препоръката на Съвета на ОИСР за добра статистическа практика (Recommendation of the OECD Council on Good Statistical Practice).