Формуляр "Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство през 2016 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство през 2016 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2017 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. Предприятията  попълват в един  формуляр данни за отпадъците за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то попълва отделен формуляр за всяко едно населено място.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла  INSTR_SO.doc. Необходимите номенклатури и приложение за попълване на отчета се съдържат  в две страници на файла SO2016.xls Ако са изпълнени логическите и аритметическите контроли с натискане на бутона „Форматиране на файл за НСИ” в първи раздел се създава файл с име  SO_ 2016_.ЕИК _код на населеното място _.ЕКАТТЕ на въведеното предприятие.xls

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител.

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Борислав Сърбов на телефон 9857666, а за попълване на формуляра към Петър Петров на телефон 9857499.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответния Отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ в срок до 25 април 2017 година.

За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.
Отговорници
тел код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за изпращане на файловете с данни в отдел статистически изледвания към ТСБ
ОСИ Благоевград
073
8896534 
8896535 
0877364074
Анка Димитрова
ОСИ Бургас
056
851923
Кармен Димитрова
ОСИ Варна
052
575230
Катя Байчева
ОСИ Велико Търново
062
614524
Даниела Ненова
ОСИ Видин
094
609273
Анна Иванова
ОСИ Враца
092
668678
Валентина Иванова
ОСИ Габрово
066
819735
Марияна Спасова
ОСИ Кърджали
0361
67034
Дорка Митева
ОСИ Кюстендил
078
559663
Гергана Христова
ОСИ Ловеч
068
686074
Рени Минкова
ОСИ Монтана
096
391832
Мариела Петкова
ОСИ Пазарджик
034
402725
Христина Янева
ОСИ Перник
076
688660
Анелия Славова
ОСИ Плевен
064
890433
Димитра Лазос
ОСИ Пловдив
032
658722
Пенка Петкова
ОСИ Разград
084
616137
Анита Златева
ОСИ Русе
082
811417
Марчела Киселова
ОСИ Силистра
086
818328
Маргарита Стойнова
ОСИ Сливен
044
613430
Радостина Митева
ОСИ Смолян
0301
67430
Магда Грамадарова
ОСИ София-град
02
9857 405
Милена Димитрова
ОСИ София-област
02
9857 228
Анета Тотева
ОСИ Стара Загора
042
619415
Ивелина Недева
ОСИ Добрич
058
655329
Наталия Петрова
ОСИ Търговище
0601
69432
Маргарита Дякова
ОСИ Хасково
038
608873
Стоянка Въчева
ОСИ Шумен
054
850614
Мирослав Малчев
ОСИ Ямбол
046
686317
Красимира Георгиева