Българско председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на статистиката

Заместник-председателят на Националния статистически институт и определена за заместник-председател на Работна група B.8 „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз  Диана Янчева ще представлява страната при приемането на предстоящото председателство в областта на статистиката на триото Естония - България - Австрия от настоящото трио Нидерландия - Словакия - Малта. Церемонията за предаване на председателството, на която ще присъстват и представители на Европейската комисия (Евростат), ще се проведе на 27 юни в Малта.

По време на срещата всяка статистическа институция от предходното трио ще направи отчет и ще сподели опит от периода на своето ротационно председателство на Работна група B.8 „Статистика“ към Съвета на ЕС. Специфичното за този подготвителен орган е, че се председателства от ръководителя на националния статистически институт на държавата членка, поела ротационното председателство на Съвета.

Представителите на  статистическите институти на трите държави членки, които ще председателстват работната група от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г., ще представят общата програма на Триото, както и организацията на работа по подготовката на ротационните председателства на национално ниво. Евростат също ще направи презентация в качеството си на вносител на законодателните предложения.

Ще бъде обсъдено състоянието и предаването на отворените законодателни актове, по които ще продължат дискусиите от 1 юли 2017 г., организацията на работата и сътрудничеството между държавите от предстоящото трио председателства на Съвета на ЕС.

На срещата ще присъства и Йорданка Анастасова - началник на отдел „Международно сътрудничество“ и координатор за Българското председателство в областта на статистиката.