Годишна конференция на европейските статистици

В периода 19 - 21 юни 2017 г. в гр. Женева, Швейцария, ще се проведе 65-ата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици (КЕС). Организатор на събитието е Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).

Конференцията предоставя платформа за координиране на международната статистическа дейност в региона на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), за решаване на възникващите проблеми и разработване на методологически указания и препоръки за подобряване на националните статистики и тяхната международна сравнимост.

В рамките на КЕС ще бъдат проведени два семинара:

• на 19 юни 2017 г. - Измерване на бедността

• на 20 юни 2017 г. - Следващото поколение статистици и изследователи на данни.

Непосредствено след конференцията ще заседава Комитетът по статистика и политики в областта на статистиката към ОИСР, в който България е със статут на участник.

И в двата престижни международни форума ще участва председателят на Националния статистически институт г-н Сергей Цветарски.

Конференцията на европейските статистици е един от най-старите статистически органи в световен мащаб със своите корени в Обществото на народите и първата конференция по статистика през 1928 година. През годините Конференцията е изиграла важна роля в насърчаването и модернизирането на официалната статистика.

За повече информация:  http://www.unece.org/index.php?id=43851#/