Статистика за начинаещи

Националният статистически институт представя адаптираната на български език рубрика „Статистика за начинаещи“, която е част от wiki базираната енциклопедия на Евростат - Statistics explained. България е втората държава - членка на ЕС, след Нидерландия, която предоставя на потребителите на статистически данни възможността да ползват рубриката на родния си език. Целта на „Статистика за начинаещи“ е да направи света на статистиката по-разбираем и достъпен за по-широк кръг потребители чрез обяснение на данни и метаданни, както и на някои от използваните в статистиката понятия и термини.