Заседание на Националния статистически съвет

На 15 юни 2017 г. от 14.00 ч. в сградата на НСИ под председателството на проф. Христина Вучева се проведе първото за годината  заседание на Националния статистически съвет. Националният статистически съвет е висш консултативен орган в областта на статистиката на национално ниво.

На заседанието председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски информира членовете на НСС относно срещата на Комитета на Европейската статистическа система, проведена в Люксембург на 17.05.2017 г. и 18.05.2017 година.

На заседанието беше обсъдено предложението за удължаване на срока на действие на Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България до 2020 година, която отразява националните и европейските потребности и е съобразена с приоритетите, заложени в Европейската статистическа програма за периода 2013 - 2017 година (разширена в съответствие с Финансовата рамка до 2020 година). Членовете на Националния статистически съвет обсъдиха предложените текстове и постъпилите коментари от органите на статистиката и Българската народна банка. Съветът единодушно се обедини около становището да се приеме удължаването на срока на действие на Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България до 2020 година, което ще гарантира изпълнението на стратегическите приоритети в областта на статистиката в България.