Нова рубрика на сайта на Евростат - Експериментална статистика

Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат, публикува на сайта си нова секция, посветена на експерименталната статистика. Изпълняващият длъжността генерален директор на Евростат Мариана Коцева заяви: „Това е голяма крачка напред за Евростат. Сега даваме достъп до инициативите на Евростат за иновации и развитие, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители. Ние съзнателно търсим обратна информация относно тази статистика и очакваме задълбочаване на диалога с потребителите и научната общност“.

Експерименталните статистически данни се събират от нови източници на данни и се използват нови методи. Например за първи път Евростат оценява промените в цените във веригата на предлагането на храни от фермата до потребителя. Друг пример е използването на Уикипедия като нов източник за изготвяне на статистически данни за посещенията в обектите, включени в списъка на световното историческо наследство на ЮНЕСКО. Това е измерване не само на популярността на обектите, но и на „културното потребление“ на обществото.

Важно е да се отбележи, че експерименталните статистически данни не са напълно хармонизирани по отношение на обхват или методология. Ето защо те са придружени от ясно видимо лого и подробни методологически бележки.