Обмяна на опит между статистици от България и Хърватия

На 29 май 2017 г. Националният статистически институт беше домакин на работна среща между експерти от статистическите служби на Хърватия и България.

Целта на срещата беше представяне на българския опит  в областта на електронното преброяване. Българските експерти запознаха хърватските си колеги с подготовката, организацията и провеждането на е-Преброяването през 2011 година. Бяха представени методологическите и техническите проблеми, възникнали при неговата реализация. Обсъдени бяха въпроси, свързани с обхвата и качеството на информацията, както и използването на данни от административни регистри.

Хърватските колеги поставиха редица практически въпроси по провеждането на Преброяване 2011 в България с оглед на подготовката на Статистическия офис на Хърватия за предстоящото преброяване през 2021 година. Срещата беше ползотворна и за двете страни. Обменени бяха идеи и информация във връзка с подготовката на преброяването, което ще се проведе през 2021 г. в Хърватия и България.