Формуляр "Отчет за екологичните стоки и услуги през 2016 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за екологичните стоки и услуги през 2016 година”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2017 година.

Отчетът се съставя от фирми, поделения на фирми, стопански организации, общински администрации, министерства, ведомства и други, които произвеждат стоки и услуги с екологична цел.

Екологична цел означава, че технологията, стоката или услугата е била произведена с оглед:
• предотвратяване, намаляване на замърсяването или изчерпването на природни ресурси;
• възстановяване на екологични щети: въздух, води, отпадъци, шум, биологично разнообразие и ландшафт;
• извършване на други дейности – напр. управление, администриране, оценка и мониторинг, контрол, научноизследователска и развойна дейност, образование, обучение и информация, свързани  с опазването на околната среда и/или управлението на ресурсите.
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ по един от следните начини:
• Чрез формуляр на хартиен носител
• Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответния отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ в срок до 19 май 2017 година.

За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Елена Стефанова, тел. 02/9857/645

Отговорници по отдели „Статистически изследвания” в съответната област:

№ ОСИ
ОСИ - област
тел.код на града
Име и фамилия
Тел.№
адрес електр.поща
01
ОСИ Благоевград
073
Драга Котева
8896534;
8896535;
0877904425
02
ОСИ Бургас
056
Женета Русинова
851927
03
ОСИ Варна
052
Иванка Терзиеваа  
Николинка Савова 
Мартина Патрикова
575258     
575251     
575247
04
ОСИ Велико Търново
062
Йонка Кабадаева
614534
05
ОСИ Видин
094
Васил Томов
609 264
06
ОСИ Враца
092
Златка Вутова
668667
07
ОСИ Габрово
066
Марияна Драганова
819737
08
ОСИ Кърджали
0361
Елена Кирова
67037
09
ОСИ Кюстендил
078
Роза Ризова
559647
10
ОСИ Ловеч
068
Даниела Цветкова
686073
11
ОСИ Монтана
096
Маргарита Езекиева
391828
12
ОСИ Пазарджик
034
Тодорка Караджова
402728
13
ОСИ Перник
076
Людмила Никифорова
688654
14
ОСИ Плевен
064
Димитра Лазос
890433
DLazos@nsi.bg     
15
ОСИ Пловдив
032
Десислава Хаджиева
658736
16
ОСИ Разград
084
Гергана Костова
616130
17
ОСИ Русе
082
Ивелина Калчева
811436
18
ОСИ Силистра
086
Мария Пенева
Веселина Атанасова
818312  818315
19
ОСИ Сливен
044
Мая Петрова
613415
20
ОСИ Смолян
0301
Марияна Якимова
67435
21
ОСИ София-град
02
Боряна Димитрова
9857 501
22
ОСИ София-област
02
Катя Борисова
9857 186
23
ОСИ Стара Загора
042
Калина Бакърджиева
619415
24
ОСИ Добрич
058
Жени Вълчева
655314
25
ОСИ Търговище
0601
Марияна Терзиева
69425
26
ОСИ Хасково
038
Веселина Андонова
608875
27
ОСИ Шумен
054
Мария Божинова-Борисова
850621
28
ОСИ Ямбол
046
Величка Кръстева
686315