Проект „Статистика на фамилния бизнес в България“ - основни резултати за 2015 година

Фамилният бизнес е значителна част от съществуващите европейски компании и играе съществена роля по отношение на силата и динамиката на европейската икономика. В Европа все още няма достатъчно информация относно ролята и икономическото значение на фамилния бизнес.

През 2016 г. Националният статистически институт на Р България работи по изпълнението на дейността „Статистика на фамилния бизнес“, субсидирана от Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME). В резултат бяха събрани и анализирани данни за фамилния бизнес в България за референтната 2015 година.