Формуляр "Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение през 2017 година"

Формуляр „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение” – годишен2017 г.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2018 година.

Отчетът се съставя от фирми, поделения на фирми, стопански организации, общински администрации, министерства, ведомства и други, които:
• имат налични съоръжения, инсталации и оборудване, влизащи в състава на ДМА - ЕП
• имат въведени /придобити/ през годината ДМА- ЕП
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ по един от следните начини:
• Чрез формуляр и указания на хартиен носител
• Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел „Статистически изследвания„ /бивше ТСБ/ във Вашата област в срок до 12 април 2018 година.

За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Елена Стефанова, тел. 02/9857/645

За въпроси с методологията на изследването – Ивайло Рангелов, тел. 02/9857/113

Отговорници по отдели „Статистически изследвания” в съответната област:

Област
№ ОСИ
ОСИ - област
тел.код
на града
Име и фамилия
Тел.№
адрес електр.поща
01
01
ОСИ Благоевград
073
Валентина Миджова
0877904428
8896516
02
02
ОСИ Бургас
056
Жана Недева
851939
03
03
ОСИ Варна
052
Милена Испанска
Даниела Георгиева
575228
575242
04
04
ОСИ Велико Търново
062
Таня Денчева
614528
05
05
ОСИ Видин
094
Юлия Петрова
609275
06
06
ОСИ Враца
092
Кети Иванова
668680
07
07
ОСИ Габрово
066
Марияна Драганова
819737
09
08
ОСИ Кърджали
0361
Марияна Павлова
67047
10
09
ОСИ Кюстендил
078
Роза Ризова
559647
11
10
ОСИ Ловеч
068
Рени Минкова
686074
12
11
ОСИ Монтана
096
Маргарита Езекиева
391828
13
12
ОСИ Пазарджик
034
Мариела Кочева
402737
14
13
ОСИ Перник
076
Лилия Никифорова
688659
15
14
ОСИ Плевен
064
Теодора Ранкова
890419
16
15
ОСИ Пловдив
032
Полина Костадинова
658730
17
16
ОСИ Разград
084
Радостина Петкова
616129
18
17
ОСИ Русе
082
Росица Коева
811423
19
18
ОСИ Силистра
086
Веселина Атанасова
818315
20
19
ОСИ Сливен
044
Радка Монева
613435
21
20
ОСИ Смолян
0301
Димка Дариткова
67414
22
21
ОСИ София-град
02
Стефка Дамянова
9857 250
23
22
ОСИ София-област
02
Цветанка Попова
9857 636
24
23
ОСИ Стара Загора
042
Петър Петров
619425
08
24
ОСИ Добрич
058
Жени Вълчева
655314
25
25
ОСИ Търговище
0601
Диян Дянков
69431
26
26
ОСИ Хасково
038
Тонка Тончева
608853
27
27
ОСИ Шумен
054
Мария Божинова-Борисова
850621
28
28
ОСИ Ямбол
046
Красимира Георгиева
686317