Европейската комисия организира маратон по програмиране на данни (ХАКАТОН) в Брюксел

От 13 до 15 март 2017 г. в Брюксел ще се проведе маратон по програмиране на данни (ХАКАТОН), организиран от  Европейската комисия в рамките на проект DIGICOM (Digital communication, User analytics and Innovative products). Проектът е разработен, за да отговори на приоритетите във „Визия 2020“ на ЕСС - идентифицирането на потребителските нужди и разпространението и комуникацията на европейските статистически данни.

Хакатонът е известен още като „гмуркане“ в големи масиви от данни. Експерти от различни области (компютърни програмисти, графични дизайнери, мениджъри на проекти, математици, методолози) буквално „ровят“ в големи масиви от данни и се стараят да извлекат полезна информация за икономически и/или социален феномен или да намерят творческо решение на определен проблем чрез анализ на данни. Съвременното общество произвежда огромно количество информация, чието изобилие понякога скрива съществени явления и връзки, важни за вземането на управленски решения. Съчетанието между различни експертизи може да помогне да се разкрият значими факти, затрупани от множеството данни.

Целта на европейския хакатон е да извлече ценна информация за уменията, образованието и ученето през целия живот - основни компоненти на това, което много икономисти наричат „човешки капитал“. Организаторите са предоставили достъп до големи масиви от данни (Big data), които участниците в хакатона да анализират с цел да извлекат полезна информация за човешкия капитал в различните национални икономики.

Всяка държава участва с отбор от трима експерти. Българският отбор се състои от  представители на НСИ и на Data Science Society в България.