Трифон Зарезан

„… Трифон Зарезан. Той се празнува от лозари, кръчмари и градинари, на които светецът е покровител. В Пловдивско … отиват всеки с бъклица червено вино на лозе и зарязват с наострен косер няколко най-плодовити лози, които се поливат с вино и благославят да родят много грозде.”
 
Из книгата Български народни празници” от
Михаил Арнаудов 

По случай празника Националният статистически институт представя актуална статистическа информация за производството, търговията и потреблението на вино.