Мариана Коцева е назначена за изпълняваща длъжността „генерален директор“ на Евростат

В края на 2016 г. досегашният генерален директор Валтер Радермахер, който заемаше тази длъжност от 1 август 2008 г., се пенсионира. До избирането на нов генерален директор на Евростат неговата длъжност ще се изпълнява от Мариана Коцева.

Мариана Коцева се присъедини към Евростат като специален съветник (съветник hors classe) през април 2012 година.

От юли 2014 г. тя е заместник генерален директор, пост, който заема и до днес.

Мариана Коцева е възпитаник на българската статистическа школа. Преди работата си в Европейската комисия тя беше председател на Националния статистически институт на България в периода 2008 - 2012 година.

Заемала е различни ръководни постове в български и чуждестранни администрации и е работила по международни проекти за ООН и Световната банка.

Има магистърска степен по икономика и докторска степен по статистика и иконометрия от Университета за национално и световно стопанство в София.

Пожелаваме на госпожа Коцева още много професионални и лични успехи!