Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2016 година

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2016 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.9% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: