Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2016 година

Общият индекс на цените на производител през октомври 2016 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо октомври 2015 г. е отчетено намаление от 0.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2016 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.4%.

Прессъобщение: