Формуляр "Отчет за отпадъците от дейността през 2014 година (Храни)"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за отпадъците от дейността през 2014 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2016 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. Предприятията попълват в един формуляр данни за отпадъците за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то попълва отделен формуляр за всяко едно населено място.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла INSTR_PO.doc. Необходимите номенклатури за попълване на отчета се съдържат в отделен sheet на файла PO2014.xls. Името на отчетната единица се въвежда в съответното поле.

Ако са изпълнени логическите и аритметическите контроли с натискане на бутона „Форматиране на файл за НСИ” в първи раздел се създава файл с име РО_.2014 _ ЕИК _код на населеното място ЕКАТТЕ на въведеното предприятие.xls.

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответния отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ в срок до 25 април 2016 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Борислав Сърбов на телефон 9857666, а за попълване на формуляра към Румен Руменов на телефон 9857541.
№ ОСИ
Отговорници
тел  код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за изпращане
на файловете с данни в отдел
статистически изледвания към ТСБ
01
ОСИ Благоевград
073
8896534;
8896535;
0877364074
Анка Петрова Димитрова
02
ОСИ Бургас
056
851-928
Дарина Христова Александрова
03
ОСИ Варна
052
575 240
Боряна Гаргова
04
ОСИ Велико Търново
062
614532
Атанаска Димитрова Добрева
05
ОСИ Видин
094
609 279
Валерия Асенова Лещарска
06
ОСИ Враца
092
668 678
Валентина Иванова Маринова
07
ОСИ Габрово
066
819 725
Ценка Борисова Рачева
08
ОСИ Кърджали
0361
67037
Елена Благоева Кирова
09
ОСИ Кюстендил
078
55 96 63
Гергана Миланова Христова
10
ОСИ Ловеч
068
68 76
Даниела Димитрова Цветкова
11
ОСИ Монтана
096
391 817
Илия Иванов Илиев
12
ОСИ Пазарджик
034
402716
Валентина Ангелова Пейчинова
13
ОСИ Перник
076
688667
Лида Лилова Бонева
14
ОСИ Плевен
064
890 426
Павлина Кирилова Спасова
14
ОСИ Пловдив
032
658737
Мариана Заркова Стойчева
16
ОСИ Разград
084
616130
Гергана Йорданова Костова
17
ОСИ Русе
082
811 436
Ивелина Петкова Калчева
18
ОСИ Силистра
086
818319
Добромира Димитрова Йовчева
19
ОСИ Сливен
044
613 414
Светлана Димитрова Манолова-Денева
20
ОСИ Смолян
0301
67416
Милена Асенова Сивкова-Медова
21
ОСИ София-град
02
9857639;
9857501
Зорка Костадинова Борисова;  Веселина Любомир Андреева
22
ОСИ София-област
02
9 857 186
Катя Любенова Борисова
23
ОСИ Стара Загора
042
619 415
Калина Филипова Бакърджиева
24
ОСИ Добрич
058
655328
Марияна Николаева Вълчева
25
ОСИ Търговище
0601
694 30
Людмила Ивановна Милева
26
ОСИ Хасково
038
608875
Мария Райнова Митева
27
ОСИ Шумен
054
850 614
Мирослав Куртев Малчев
28
ОСИ Ямбол
046
686 316
Ваня Димитрова Лазарова - Христова