Формуляр „З - Детски ясли“ З - 03070 за отчетната 2017 година

Изследването на детските ясли се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2018 г. и в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра, който можете да свалите от тук.

Пакетът съдържа формуляр, ръководство за въвеждане на данни и указания (Ръководство за въвеждане на данни и УКАЗАНИЯ.docx) и инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel (START_Excel.doc).

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр моля, свържете се с г-жа Димитринка Цонкова, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер” на тел. 02/9857 522, dtsonkova@nsi.bg .

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 9 февруари 2018 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите в РЗИ във Вашата област или към г-н  Чавдар Беязов, младши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ на тел. 02 9857 242 и г-жа Лариса Петкова, старши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ на тел. 02 9857 409.

Вашите въпроси можете да задавате и на електронен адрес Zdrave@nsi.bg  

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на експертите,
отговарящи за отчета в РЗИ
по
ред
 
РЗИ
Име на експерт,
отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща
за изпращане на
попълнените формуляри
1.
Благоевград
Таня Треновска
073/88 53 20
0884/30 64 72
2.
Бургас
Христо Петров
056/807 310
3.
Варна
Емилия Николова
052/665275
0888881061
4.
Велико Търново
Елена Савова
062 614 357
0878 548 333   
5.
Видин
Галина Николова
094/601 695
0884437030
6.
Враца
Анелия Евстатиева
0878917 211
7.
Габрово
Румяна Чолакова
066/ 840 635
8.
Добрич
Иванка Иванова
058/655516
0876 088115
9.
Кърджали
Таня Кочарова
0361/6 02 89
10.
Кюстендил
Александрина Георгиева
078/558 234
0898701591
11.
Ловеч
Георги Игнатов
068 699 438
12.
Монтана
Инж. Мария Цветкова
096/388317
0882301050
13.
Пазарджик
Михаил Николов
Василка Маринова
0885/433666
034/445262
0882/217200
034/445262
14.
Перник
Даниела Кирилова
076/607080
0882122768
15.
Плевен
Вирджиния Недялкова
0878419666
16.
Пловдив
Николина Тодорова
032/643044
0894 409 592
17.
Разград
Тоня Иванова
084/611135
18.
Русе
Христо Бориславов
082/83-45-14
19.
Силистра
Адрияна Атанасова
086/616127
20.
Сливен
Мая Вичева
044/616284
21.
Смолян
Валентина Топова
0301/6-31-06
        6-31-08
 вътр.108,109
0878970247
22.
София (столица)
Валентина Веселинова
02/8130453
23.
София
Елена Сапунджиева
02/8078 754
0885 821 079
24.
Стара Загора
Димка Чортова
042/253 116
25.
Търговище
Ивелина
Костадинова
Марияна Иванова
0601/67559
0879254304
26.
Хасково
Инж. Величка Янева
038/624313
27.
Шумен
Пламенка Панова
054/800 339
28.
Ямбол
Антония Тенчева
046/664379