Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите"

Искра Ангелова Георгиева
Директор на дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 400