Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради

Цени на производител в на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради

 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адрес
1
БЛАГОЕВГРАД
Христина Иванова
073/889 6524
2
БУРГАС
Кирилка Георгиева
056/851 933
 
 
Жана Недева
056/851 939
3
ВАРНА
Силвия Кукушева
052/575 219
 
 
Марияна Драчкова
052/575 218
 
4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Мая Блажева
062/614 520
6
ВРАЦА
Ралица Спасова
092/668 683
7
ГАБРОВО
Марияна Спасова
066/819 735
8
КЪРДЖАЛИ
Илияна Баръмова
0361/670 36
12
ПАЗАРДЖИК
Пенка Спасова
034/402 714
14
ПЛЕВЕН
Атанаска Ганчева
064/890 419
 
 
Теодора Ранкова
064/890 419
15
ПЛОВДИВ
Живко Курсов
032/658 720
 
 
Марияна Стойчева
032/658 730
 
17
РУСЕ
Галина Петрова Лазарова
082/811 423
19
СЛИВЕН
Диана Пирдопска-Петрова
044/613 422
21
СОФИЯ ГРАД
Петранка Атанасова
02/9857 678
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Василка Петрова
02/9857 235
 
 
Евгения Тепешанова
02/9857 214
23
СТАРА ЗАГОРА
Светла Илиева
042/619 421
24
ДОБРИЧ
Пламен Колев
058/655 330
26
ХАСКОВО
Светла Велева
038/608 888
27
ШУМЕН
Милена Узунова
054/850 632
28
ЯМБОЛ
Емилия Петрова
046/686 324