Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (19 страни) 107.3 106.7 105.5 106.0 105.5 106.8 106.2 105.4 106.7 106.1 106.2 104.4s
ЕС (28 държави) 107.3 106.9 106.1 106.4 105.9 107.1 106.8 106.1 107.2 106.7 106.8 105.4s
Белгия 107.5 109.1 106.5 109.1 108.1 110.1 107.1 108.6 112.0 106.5 106.1 :
България 107.7 107.2 106.0 107.8 106.0 108.7 109.6 108.2 108.3 107.4 108.0 108.4p
Чехия 113.3 113.0 111.4 112.1 110.8 113.4 115.5 113.5 114.2 115.2 113.9 114.9
Дания 107.4 107.5 106.4 108.1 108.0 105.6 105.6 109.0 105.7 109.2 109.9 108.5
Германия 107.3 106.7 105.3 106.8 105.5 107.4 106.8 104.9 105.5 105.0 104.3 102.3
Естония 113.7 115.9 113.9 117.6 116.0 115.8 114.3 113.3 115.0 114.2 115.1 120.3
Ирландия 98.9 106.6 96.4 87.3 98.4 103.1 96.7 97.7 106.2 109.2 108.7 100.6p
Гърция 109.4p 109.4p 107.4p 110.1p 106.8p 107.8p 107.1p 108.4p 109.9p 108.7p 107.4p 110.7p
Испания 108.4p 105.1p 106.5p 107.7p 105.6p 106.4p 105.6p 105.6p 106.3p 105.3p 106.5p 104.8p
Франция 105.0 102.8 104.0 103.5 103.1 102.8 103.5 104.4 104.5 102.7 104.0 102.6
Хърватия 108.6 106.7 108.4 105.4 104.2 106.4 110.3 106.2 106.5 104.9 106.3 106.0
Италия 109.1 107.1 106.4 107.6 106.1 106.8 107.1 105.2 107.0 106.9 106.8 105.1
Кипър 121.7 120.1 119.9 121.3 122.1 124.4 126.5 121.9 122.2 125.8 126.2 :c
Латвия 116.5 114.6 118.9 114.5 114.6 114.4 115.0 116.8 119.4 115.2 113.8 114.9
Литва 116.2 115.1 110.5 112.8 103.6 115.5 114.4 115.2 116.7 112.9 121.0 118.7
Люксембург 106.7ps 105.0ps 103.1ps 103.6ps 101.2ps 103.5ps 103.3ps 102.8ps 103.9ps 103.0ps 105.6ps 104.8ps
Унгария 107.5 109.0 109.4 108.7 108.6 110.6 109.3 107.1 111.3 109.0 111.2 110.0
Малта 97.2p 97.5p 95.7p 96.1p 95.9p 98.0p 97.9p 93.1p 98.4p 97.2p 98.2p 100.8p
Нидерландия 104.7p 106.3p 104.8p 105.3p 103.4p 104.1p 103.8p 103.6p 104.3p 104.1p 104.8p 104.8p
Австрия 111.9 110.6 111.6 111.1 111.2 114.5 112.8 112.8 112.0 112.1 114.0p :
Полша 113.9 113.2 114.5 114.1 115.0 117.0 117.0 117.0 117.3 116.5 118.0 118.0
Португалия 104.5 107.4 105.0 109.6 106.4 104.2 106.2 107.7 109.4 106.4 105.9 103.3
Румъния 120.5 116.4 115.6 116.4 119.1 118.6 120.2 118.2 120.5 120.9 120.5 121.5p
Словения 123.4 121.2p 120.9p 121.2p 121.2p 122.3p 121.5p 121.6p 123.3p 120.7p 123.5p 123.2p
Словакия 108.8 109.4 110.2 110.7 111.8 113.0 113.7 112.1 115.7 115.1 116.5p 115.4p
Финландия 112.3 112.0 110.4 112.6 110.6 111.2 112.9 111.0 111.3 113.8 111.8 112.2
Швеция 110.0 109.5 109.1 109.6 105.5 110.1 110.9 106.0 108.7 109.6 111.9p 111.5p
Великобритания 103.3 104.0 104.1 103.9 103.3 102.8 103.8 104.1 104.2 103.6 103.1 102.7
Норвегия 99.1 102.2 102.0 101.1 100.1 99.1 103.2 101.8 103.4 101.0 103.3 101.9
Швейцария 112.5 110.8 111.4 111.0 110.1 110.9 115.7 109.8 109.1 108.4 : :
Черна гора 95.5s 110.4s 118.6s 120.0s 108.5s 105.0s 119.0s 106.6s 111.1s 116.8s 113.8s 120.1s
Бивша Югославска Република Македония 103.7 107.2 106.8 107.4 104.1 107.9 113.4 110.4 106.0 110.0 110.9 111.1
Сърбия 109.9 116.5 110.8 111.9 107.6 111.1 114.0 110.2 109.4 112.3 111.8 110.5
Турция 118.7 117.8 117.5 117.5 118.4 116.4 113.8 118.0 116.3 113.2 111.0 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
e = Оценена стойност
Последно извличане - 17.01.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (19 страни) -0.6 -0.6 -1.1 0.5 -0.5 1.2 -0.6 -0.8 1.2 -0.6 0.1 -1.7s
ЕС (28 държави) -0.4 -0.4 -0.7 0.3 -0.5 1.1 -0.3 -0.7 1.0 -0.5 0.1 -1.3s
Белгия -1.5 1.5 -2.4 2.4 -0.9 1.9 -2.7 1.4 3.1 -4.9 -0.4 :
България 0.9 -0.5 -1.1 1.7 -1.7 2.5 0.8 -1.3 0.1 -0.8 0.6 0.4p
Чехия 0.1 -0.3 -1.4 0.6 -1.2 2.3 1.9 -1.7 0.6 0.9 -1.1 0.9
Дания 1.8 0.1 -1.0 1.6 -0.1 -2.2 0.0 3.2 -3.0 3.3 0.6 -1.3
Германия -0.4 -0.6 -1.3 1.4 -1.2 1.8 -0.6 -1.8 0.6 -0.5 -0.7 -1.9
Естония 1.9 1.9 -1.7 3.2 -1.4 -0.2 -1.3 -0.9 1.5 -0.7 0.8 4.5
Ирландия -12.0 7.8 -9.6 -9.4 12.7 4.8 -6.2 1.0 8.7 2.8 -0.5 -7.5p
Гърция 2.0p 0.0p -1.8p 2.5p -3.0p 0.9p -0.6p 1.2p 1.4p -1.1p -1.2p 3.1p
Испания 0.7p -3.0p 1.3p 1.1p -1.9p 0.8p -0.8p 0.0p 0.7p -0.9p 1.1p -1.6p
Франция 0.2 -2.1 1.2 -0.5 -0.4 -0.3 0.7 0.9 0.1 -1.7 1.3 -1.3
Хърватия 1.4 -1.7 1.6 -2.8 -1.1 2.1 3.7 -3.7 0.3 -1.5 1.3 -0.3
Италия 1.5 -1.8 -0.7 1.1 -1.4 0.7 0.3 -1.8 1.7 -0.1 -0.1 -1.6
Кипър 1.3 -1.3 -0.2 1.2 0.7 1.9 1.7 -3.6 0.2 2.9 0.3 :c
Латвия 1.1 -1.6 3.8 -3.7 0.1 -0.2 0.5 1.6 2.2 -3.5 -1.2 1.0
Литва 0.3 -0.9 -4.0 2.1 -8.2 11.5 -1.0 0.7 1.3 -3.3 7.2 -1.9
Люксембург -0.3ps -1.6ps -1.8ps 0.5ps -2.3ps 2.3ps -0.2ps -0.5ps 1.1ps -0.9ps 2.5ps -0.8ps
Унгария 1.3 1.4 0.4 -0.6 -0.1 1.8 -1.2 -2.0 3.9 -2.1 2.0 -1.1
Малта -2.1p 0.3p -1.8p 0.4p -0.2p 2.2p -0.1p -4.9p 5.7p -1.2p 1.0p 2.6p
Нидерландия 0.1p 1.5p -1.4p 0.5p -1.8p 0.7p -0.3p -0.2p 0.7p -0.2p 0.7p 0.0p
Австрия 0.5 -1.2 0.9 -0.4 0.1 3.0 -1.5 0.0 -0.7 0.1 1.7p :
Полша 1.8 -0.6 1.1 -0.3 0.8 1.7 0.0 0.0 0.3 -0.7 1.3 0.0
Португалия -1.8 2.8 -2.2 4.4 -2.9 -2.1 1.9 1.4 1.6 -2.7 -0.5 -2.5
Румъния 4.3 -3.4 -0.7 0.7 2.3 -0.4 1.3 -1.7 1.9 0.3 -0.3 0.8p
Словения 2.7 -1.8p -0.2p 0.2p 0.0p 0.9p -0.7p 0.1p 1.4p -2.1p 2.3p -0.2p
Словакия -2.3 0.6 0.7 0.5 1.0 1.1 0.6 -1.4 3.2 -0.5 1.2p -0.9p
Финландия 1.9 -0.3 -1.4 2.0 -1.8 0.5 1.5 -1.7 0.3 2.2 -1.8 0.4
Швеция 1.0 -0.5 -0.4 0.5 -3.7 4.4 0.7 -4.4 2.5 0.8 2.1p -0.4p
Великобритания -0.9 0.7 0.1 -0.2 -0.6 -0.5 1.0 0.3 0.1 -0.6 -0.5 -0.4
Норвегия -0.5 3.1 -0.2 -0.9 -1.0 -1.0 4.1 -1.4 1.6 -2.3 2.3 -1.4
Швейцария 3.4 -1.5 0.5 -0.4 -0.8 0.7 4.3 -5.1 -0.6 -0.6 : :
Черна гора -6.0s 15.6s 7.4s 1.2s -9.6s -3.2s 13.3s -10.4s 4.2s 5.1s -2.6s 5.5s
Бивша Югославска Република Македония -1.8 3.4 -0.4 0.6 -3.1 3.7 5.1 -2.6 -4.0 3.8 0.8 0.2
Сърбия -0.8 6.0 -4.9 1.0 -3.8 3.3 2.6 -3.3 -0.7 2.7 -0.4 -1.2
Турция 1.8 -0.8 -0.3 0.0 0.8 -1.7 -2.2 3.7 -1.4 -2.7 -1.9 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
e = Оценена стойност
Последно извличане - 17.01.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (19 страни) 5.0 3.9 2.4 3.0 1.9 2.9 2.5 0.4 1.1 0.6 1.2 -3.3s
ЕС (28 държави) 4.6 3.8 2.6 2.8 1.9 2.7 2.6 1.0 1.4 0.9 1.3 -2.2s
Белгия -2.3 5.2 -0.6 3.6 1.8 3.6 -1.2 -2.3 2.1 -1.4 -1.6 :
България 2.3 4.3 -1.0 1.7 -0.7 0.5 3.6 0.8 1.6 -0.4 1.2 1.2p
Чехия 10.3 5.1 2.7 4.0 -0.4 0.8e 6.5e 6.6e 1.9 2.7 3.3 1.5
Дания -1.4 4.6 0.2 -0.3 1.2 -2.7 -0.9 4.4 -2.4 4.8 4.9 2.8
Германия 7.1 5.0 2.5 4.4 2.2 3.5 3.4 0.9 -0.7 -0.5 0.6 -5.1
Естония 6.7 7.5 2.8 6.3 2.2 3.3 2.0 3.8 5.8 2.7 1.7 7.9
Ирландия -0.5 7.5 -3.2 -14.9 -4.9 10.7 9.2 -5.7 15.9 9.8 6.1 -9.1p
Гърция 1.5 -1.0p -1.8p 1.3p 2.1p 1.9p 1.2p 2.1p 1.2p 2.0p -0.6p 3.1p
Испания 7.1p 0.2p 2.7p 5.6p 1.8p 1.5p 0.4p 0.8p 1.0p -0.7p 1.1p -2.8p
Франция 4.1 0.5 4.3 2.1 2.1 -0.5 1.6 1.9 1.5 -1.0 -0.5 -1.9
Хърватия -2.4 -0.4 3.3 -1.7 -1.3 -0.6 3.1 -0.8 -1.1 -2.6 -2.4 -0.9
Италия 5.4 4.4 2.5 3.6 2.0 2.2 1.4 -1.3 -0.8 1.4 1.0 -2.6
Кипър 7.0 3.8 3.2 3.5 6.8 8.3 11.2 1.6 2.6 8.2 6.9 :c
Латвия 5.5 4.8 8.9 0.6 0.9 -0.9 0.4 3.5 6.7 -1.3 -1.9 -0.6
Литва 6.8 5.6 2.1 11.8 2.8 5.2 5.4 4.2 3.0 -0.4 8.9 2.9
Люксембург 5.0p 7.3p 2.5p 0.1p -0.8p 1.9p 0.1p -0.1p -0.9p -2.4p 3.9p -1.8p
Унгария 5.2 6.9 4.3 2.9 2.7 3.8 3.1 3.8 4.6 2.2 3.2 3.5
Малта -0.5p -0.4p -5.9p -3.8p -3.8p -2.2p 2.6p -4.4p -1.7p -5.4p 1.1p 2.0p
Нидерландия 0.9p 5.4p 1.0p 2.8p 2.0p 2.5p 1.2p 1.1p 2.4p 1.4p 0.9p 0.3p
Австрия 7.4 5.7 5.5 3.8 3.8 7.2 4.3 3.0 2.0 2.0 4.2p :
Полша 7.7 6.3 7.5 5.0 6.0 7.6 6.7 7.8 5.0 4.9 5.0 5.3
Португалия -0.6 2.1 1.5 2.5 4.5 -2.6 -0.2 -0.3 -3.9 -0.5 -0.2 -2.9
Румъния 14.2 8.2 6.0 3.6 6.5 3.4 6.2 5.3 4.5 3.9 0.5 2.8p
Словения 12.5 12.0p 7.3p 6.4p 7.1p 6.6p 6.1p 5.3p 6.0p 0.5p 3.7p 2.5p
Словакия 0.5 1.4 2.7 0.2 6.5 5.1 6.3 5.7 8.2 6.2 6.2p 3.3p
Финландия 8.8 6.0 2.8 7.0 3.8 2.9 6.0 2.4 1.8 6.0 2.4 1.6
Швеция 8.5 5.5 4.4 4.7 0.8 4.4 4.7 -0.5 2.3 2.2 4.7p 2.6p
Великобритания 0.5 1.2 2.1 1.3 2.4 0.6 0.9 1.1 1.5 -0.7 -0.8 -1.8
Норвегия 0.3 1.9 1.7 0.2 -1.9 -1.6 2.9 -0.8 2.3 0.7 4.4 2.7
Швейцария 12.8 7.6 11.1 6.7 10.0 8.1 10.6 3.2 1.7 -0.4 : :
Черна гора 1.6s 52.4s 29.6s 38.4s 35.8s 6.4s 30.8s 7.6s 4.9s 24.0s 15.3s 18.2s
Бивша Югославска Република Македония -2.6 8.4 3.2 4.6 1.5 1.1 12.2 8.4 2.1 4.6 6.5 4.9
Сърбия 2.0 11.5 3.4 6.0 0.6 0.4 4.6 0.6 -4.6 -0.3 2.5 -0.3
Турция 13.7 12.0 10.2 7.7 6.2 6.5 2.8 5.9 1.7 -2.4 -5.6 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
e = Оценена стойност
Последно извличане - 17.01.2019 12:03

ДиаграмаСтраници