Очаквана продължителност на живота, по пол


Life expectancy at birth by sex
Общо
Year
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 78.5 78.9 79.1 79.4 79.6 79.9b 80.2b 80.3b 80.5e 80.9e 80.6bep 81.0ep
Европейски съюз (27 страни) 78.5 79.0 79.2 79.4 79.7 80.0b 80.3b 80.3b 80.6e 80.9e 80.6bep 81.0ep
Еврозона (19 страни) 79.6 80.1 80.3 80.5 80.8 81.1 81.3b 81.3b 81.6 82.0 81.6bp 82.0p
Еврозона (18 страни) 79.7 80.3 80.4 80.6 80.8 81.1 81.4b 81.4b 81.7 82.1 81.7bp 82.1p
Белгия 79.1 79.5 79.9 79.8 80.2 80.3 80.7b 80.5 80.7 81.4 81.1 81.5
България 72.5 72.7 73.0 73.3 73.7 73.8 74.2 74.4 74.9 74.5 74.7 74.9
Чехия 76.1 76.7 77.0 77.3 77.4 77.7 78.0 78.1 78.3 78.9 78.7 79.1
Дания 78.3 78.4 78.4 78.8 79.0 79.3 79.9 80.2 80.4 80.7 80.8 80.9
Германия 79.4 79.9 80.1 80.2 80.3 80.5 80.6b 80.7 80.6 81.2 80.7 81.0
Естония 73.0 73.2 73.2 74.4 75.3 76.0 76.6 76.7 77.5 77.4 78.0b 78.0
Ирландия 79.0 79.3 79.7 80.2 80.2 80.8 80.9 80.9 81.0 81.4 81.5 81.8
Гърция 79.6 79.9 79.7 80.2 80.4 80.6 80.8 80.7 81.4 81.5 81.1 81.5
Испания 80.3 81.1 81.1 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5 83.2 83.3 83.0 83.5
Франция 80.3 80.9 81.3 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1b 82.4 82.8 82.4bp 82.7p
Франция (метрополия) 80.4 81.0 81.3 81.4 81.6 81.9 82.3 82.1 : : : :
Хърватия 75.3 75.9 75.8 76.0 76.3 76.7 77.2 77.3 77.8 77.9 77.5 78.2
Италия 80.9 81.4 81.6 81.7 81.8 82.2 82.4 82.4 82.9 83.2 82.7 83.4
Кипър 78.7 80.1 79.8 80.6 81.0 81.5 81.2 81.1 82.5 82.3 81.8 82.7
Латвия 70.6 70.6 70.8 72.1 72.8 73.1 73.9 74.1 74.3 74.5 74.8 74.9
Литва 71.2 71.0 70.7 71.7 72.9 73.3 73.7 74.1 74.1 74.7 74.6 74.9
Люксембург 79.6 79.4 79.5 80.7 80.8 80.8 81.1 81.5b 81.9 82.3 82.4 82.7
Унгария 73.0 73.5 73.6 74.2 74.4 74.7 75.1 75.3b 75.8 76.0 75.7 76.2
Малта 79.4 79.5 79.9 79.7 80.4 81.5 80.9 80.9 81.9 82.1 82.0 82.6
Нидерландия 79.6 80.0 80.4 80.5 80.9 81.0 81.3 81.2 81.4 81.8 81.6 81.7
Австрия 79.5 80.1 80.3 80.6 80.5 80.7 81.1 81.1 81.3 81.6 81.3 81.8
Полша 75.0 75.3 75.4 75.6 75.9 76.4b 76.8 76.9 77.1 77.8 77.5 78.0
Португалия 78.2 79.0 79.3 79.5 79.7 80.1 80.7 80.6 80.9 81.3 81.3 81.3
Румъния 71.9 72.5 73.1 73.5 73.7 73.7 74.4 74.4 75.1e 75.0e 75.0e 75.3
Словения 77.5 78.3 78.4 79.1b 79.4 79.8 80.1 80.3 80.5 81.2 80.9 81.2
Словакия 74.1 74.5 74.6 74.9 75.3 75.6 76.1 76.3 76.6 77.0 76.7 77.3
Финландия 79.1 79.5 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7 81.1 81.3 81.6 81.5
Швеция 80.7 81.0 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8 82.0 82.3 82.2 82.4
Великобритания 79.2 79.5 79.7 79.8 80.4 80.6 81.0 81.0 81.1 81.4e 81.0e 81.2e
Исландия 81.5 81.2 81.5 81.6 81.8 81.9 82.4 83.0 82.1 82.9 82.5 82.2
Лихтенщайн 80.7 81.0 81.4 82.9 81.7 81.8 81.9 82.5 82.5 82.1 82.7 82.3
Норвегия 80.3 80.6 80.6 80.8 81.0 81.2 81.4 81.5 81.8 82.2 82.4 82.5
Швейцария 81.5 81.8 82.0 82.3 82.3 82.7 82.8b 82.8 82.9 83.3 83.0 83.7
Черна гора 74.0 73.9 74.4 75.2 75.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.5 76.5 76.5
Бивша Югославска Република Македония 73.7 73.9 73.8 74.4 74.4 75.0 75.1 74.9 75.5 75.5 75.5 75.4
Албания : : : : : : : : 77.9 78.2 77.9e 78.5
Сърбия 72.8 73.4 73.7 73.9 74.0 74.4 74.6b 74.9 75.3 75.4 75.3 75.7
Турция : : : : 76.0 76.8 77.1 77.6 78.2 78.1 78.2 78.1
Беларус : : : : : : 70.7 72.3 72.7 73.3 74.0 74.2
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : :p 78.6p
Молдова : 68.5 68.9 69.3 69.4 69.1 71.0 71.0 : : : :
Русия : 66.6 67.5 67.9 68.7 68.9 : : : : : :
Сан Марино : : : : : : : 85.6 : : : :
Украйна : 67.9 67.6 68.0 : 70.3 71.1 71.2 : 71.8 72.5 :
Армения : 72.9 73.6 73.6 73.7 : : : : : 75.1 75.1
Азарбайджан : 72.8 72.8 73.6 73.8 73.6 : 74.1 74.7 74.8 75.3 :
Грузия : 74.2 74.9 74.0 73.3 74.5 74.5 : : 74.1 73.0 72.7

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 20.02.2019 12:03

Диаграма


Life expectancy at birth by sex
Мъже
Year
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 75.4 75.8 76.0 76.3 76.6 76.9b 77.3b 77.4b 77.7e 78.1e 77.9bep 78.2ep
Европейски съюз (27 страни) 75.4 75.8 76.1 76.3 76.6 77.0b 77.3b 77.4b 77.7e 78.1e 77.9bep 78.2ep
Еврозона (19 страни) 76.5 77.0 77.3 77.5 77.8 78.1 78.4b 78.5b 78.8 79.2 78.9bp 79.3p
Еврозона (18 страни) 76.7 77.2 77.4 77.7 77.9 78.2 78.5b 78.6b 78.9 79.3 79.0bp 79.4p
Белгия 76.2 76.6 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0b 77.8 78.1 78.8 78.7 79.0
България 69.0 69.2 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2 71.3
Чехия 72.9 73.5 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7 76.1
Дания 76.0 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8 79.0
Германия 76.7 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9b 78.1 78.1 78.7 78.3 78.6
Естония 67.6 67.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2b 73.3
Ирландия 76.7 76.9 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.9
Гърция 76.8 77.1 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5 78.9
Испания 77.0 77.8 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1 80.5
Франция 76.7 77.3 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7b 79.0 79.5 79.2bp 79.5p
Франция (метрополия) 76.8 77.4 77.6 77.9 78.0 78.3 78.8 78.7 : : : :
Хърватия 71.7 72.4 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4 75.0
Италия 78.1 78.6 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3 81.0
Кипър 76.5 78.1 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.3 79.9 80.5
Латвия 64.9 65.0 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7 69.8
Литва 65.2 65.0 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2 69.5
Люксембург 76.7 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1b 79.8 79.4 80.0 80.1
Унгария 68.7 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6b 72.2 72.3 72.3 72.6
Малта 77.3 77.0 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.9 79.8 80.6
Нидерландия 77.2 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9 80.0
Австрия 76.6 77.1 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8 79.3
Полша 70.8 70.9 71.0 71.3 71.5 72.2b 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5 73.9
Португалия 74.9 75.5 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1 78.1
Румъния 68.4 69.0 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6e 71.3e 71.5e 71.7
Словения 73.9 74.5 74.6 75.5b 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8 78.2
Словакия 70.2 70.4 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1 73.8
Финландия 75.6 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7 78.6
Швеция 78.5 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4 80.6
Великобритания 77.0 77.3 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5e 79.2e 79.4e
Исландия 79.6 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2 80.4
Лихтенщайн 77.4 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9 80.6
Норвегия 77.8 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5 80.7
Швейцария 78.7 79.2 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5b 80.6 80.7 81.1 80.8 81.7
Черна гора 71.3 71.4 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4 74.1
Бивша Югославска Република Македония 71.6 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5 73.4
Албания : : : : : : : : 76.0 76.4 76.2e 77.1
Сърбия 70.2 70.8 70.9 71.3 71.4 71.8 72.0b 72.3 72.6 72.8 72.8 73.2
Турция : : : : 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4 75.4
Беларус : : : : : : 64.7 66.6 67.3 67.8 68.6 69.0
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : :p 75.9p
Молдова : 64.7 65.1 65.5 65.3 64.9 66.9 67.0 : : : :
Русия : 60.4 61.4 61.8 62.8 63.0 : : : : : :
Сан Марино : : : : : : : 84.1 : : : :
Украйна : 62.3 61.8 62.3 : 65.2 66.0 66.1 : 66.6 67.5 :
Армения : 69.7 70.3 70.2 70.5 : : : : : 71.7 71.5
Азарбайджан : 70.1 70.1 71.1 71.4 71.2 : 71.6 72.1 72.2 72.9 :
Грузия : 69.7 70.3 69.0 68.9 70.0 70.1 : : 69.9 68.7 68.3

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 20.02.2019 12:03

Диаграма


Life expectancy at birth by sex
Жени
Year
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 81.5 82.0 82.2 82.3 82.6 82.8b 83.1b 83.0b 83.3e 83.6e 83.3bep 83.6ep
Европейски съюз (27 страни) 81.5 82.0 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3e 83.7e 83.3bep 83.7ep
Еврозона (19 страни) 82.6 83.1 83.3 83.4 83.6 83.9 84.1b 84.0b 84.3 84.7 84.2bp 84.6p
Еврозона (18 страни) 82.7 83.2 83.4 83.5 83.7 83.9 84.2b 84.1b 84.3 84.7 84.2bp 84.6p
Белгия 81.9 82.3 82.6 82.6 82.8 83.0 83.3b 83.1 83.2 83.9 83.4 84.0
България 76.2 76.3 76.6 77.0 77.4 77.4 77.8 77.9 78.6 78.0 78.2 78.5
Чехия 79.2 79.9 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2 81.3 82.0 81.6 82.1
Дания 80.5 80.7 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9 82.1 82.4 82.8 82.7 82.8
Германия 82.0 82.4 82.7 82.7 82.8 83.0 83.1b 83.1 83.0 83.6 83.1 83.5
Естония 78.2 78.6 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5 81.7 81.9 82.2b 82.2
Ирландия 81.3 81.7 82.1 82.4 82.7 83.1 83.0 83.1 83.1 83.5 83.4 83.6
Гърция 82.5 82.7 82.5 83.0 83.3 83.3 83.6 83.4 84.0 84.1 83.7 84.0
Испания 83.6 84.4 84.4 84.6 85.0 85.5 85.6 85.5 86.1 86.2 85.7 86.3
Франция 83.8 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4b 85.6 86.0 85.6bp 85.7p
Франция (метрополия) 83.9 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4 : : : :
Хърватия 78.8 79.3 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6 81.0 81.0 80.5 81.3
Италия 83.6 84.1 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8 85.2 85.6 84.9 85.6
Кипър 80.8 82.0 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4 85.0 84.3 83.7 84.9
Латвия 76.3 76.1 76.2 77.5 77.7 78.0 78.8 78.9 78.9 79.4 79.5 79.6
Литва 77.4 77.1 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.6 80.1 79.7 80.1
Люксембург 82.3 81.9 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8b 83.9 85.2 84.7 85.4
Унгария 77.2 77.8 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.7b 79.1 79.4 79.0 79.7
Малта 81.4 82.0 82.2 82.3 82.7 83.6 83.0 83.0 84.0 84.3 84.1 84.4
Нидерландия 81.7 82.0 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1 83.0 83.2 83.5 83.2 83.2
Австрия 82.2 82.8 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6 83.8 84.0 83.7 84.1
Полша 79.3 79.7 79.8 80.0 80.1 80.7b 81.1 81.1 81.2 81.7 81.6 82.0
Португалия 81.5 82.5 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6 84.0 84.4 84.3 84.3
Румъния 75.4 76.1 76.8 77.5 77.7 77.7 78.2 78.1 78.7e 78.7e 78.7e 79.1
Словения 80.9 82.0 82.0 82.6b 82.7 83.1 83.3 83.3 83.6 84.1 83.9 84.3
Словакия 78.1 78.4 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8 79.9 80.1 80.5 80.2 80.7
Финландия 82.5 83.1 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7 84.1 84.1 84.4 84.4
Швеция 82.9 83.1 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6 83.8 84.2 84.1 84.1
Великобритания 81.3 81.6 81.8 81.8 82.4 82.6 83.0 82.8 82.9 83.2e 82.8e 83.0e
Исландия 83.5 82.9 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3 83.7 84.5 83.8 84.1
Лихтенщайн 84.1 83.1 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2 85.2 83.9 83.2 84.5 84.0
Норвегия 82.7 82.9 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6 83.5 83.8 84.2 84.2 84.2
Швейцария 84.0 84.2 84.4 84.6 84.6 84.9 85.0b 84.9 85.0 85.4 85.1 85.6
Черна гора 76.8 76.4 76.9 77.8 77.5 78.5 78.8 78.3 79.0 78.9 78.6 78.9
Бивша Югославска Република Македония 75.9 76.2 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9 77.5 77.5 77.4 77.5
Албания : : : : : : : : 80.1 80.1 79.7e 80.1
Сърбия 75.6 76.1 76.5 76.6 76.7 77.0 77.2b 77.5 77.9 78.0 77.9 78.3
Турция : : : : 78.8 79.4 79.8 80.5 81.1 80.9 81.0 81.0
Беларус : : : : : : 76.9 77.8 78.0 78.6 79.0 79.2
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : :p 81.6p
Молдова : 72.4 72.7 73.2 73.6 73.5 75.0 74.9 : : : :
Русия : 73.2 73.9 74.2 74.7 74.9 : : : : : :
Сан Марино : : : : : : : 86.8 : : : :
Украйна : 73.8 73.7 73.9 : 75.3 76.0 76.1 : 76.7 77.3 :
Армения : 76.0 76.8 76.7 76.7 : : : : : 78.2 78.4
Азарбайджан : 75.4 75.5 76.3 76.3 76.0 : 76.6 77.1 77.3 77.7 :
Грузия : 78.4 79.3 78.8 77.5 78.8 78.6 : : 78.2 77.4 77.2

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 20.02.2019 12:03

Диаграма


Страници